top of page

Paloma Vlaanderen - uw woonassistent

Senior zakenvrouw

Paloma Vlaanderen neemt de rol van woonassistent op zich nemen in Koninksveld-Linden.

Op deze manier is er altijd iemand die op ondersteunende en warme wijze ter beschikking staat, wat mee bijdraagt tot een comfortabel verblijf.

De woonassistent is verantwoordelijk voor:

 • Het onthaal van nieuwe bewoners

 • Het bijhouden van bewonersdossiers

 • Het informeren over de dienstverlening op de site

 • Het faciliteren van de gebruikersraad

 • Het in bereik brengen van het aanbod rond sociale participatie, netwerkvorming en vrijwilligerswerk

 • Het behandelen of doorgeven van suggesties, opmerkingen en klachten

 • De bevraging en evaluatie van de zorg- en dienstverlening

 • Het binnen bereik brengen van zorg- en dienstverlening

 • De coördinatie van de gegarandeerde crisiszorg, de overbruggingszorg en de levering van warme maaltijden

 • Het signaleren van vragen over het onderhoud van de tuin, de parking en de gemeenschappelijke delen

 • De integratie met de buurt

 • Het proactief opvolgen van de zelfredzaamheid

bottom of page