top of page

Een gerust gevoel

Koninksveld-Linden wordt opgericht door DCA, een bouwbedrijf met Klasse 8, de hoogst mogelijke erkenning in de aannemerswereld. Hierdoor krijgt u als toekomstige eigenaar de absolute garantie dat de bouwfirma over de nodige technische en financiële draagkracht beschikt om elk project tot een goed einde te brengen.

Dankzij onze strikte toepassing van de Wet Breyne kan u als koper bovendien genieten van onder meer volgende bijkomende zekerheden:

  • Een waarborg beschermt u in geval van (gedeeltelijke) niet-uitvoering of vertragingen van de werken.

  • Inzake betalingsmodaliteiten is de verkoopprijs slechts opeisbaar in gedeelten die niet hoger mogen liggen dan de prijs van de reeds uitgevoerde werken. Deze vorderingen der werken zullen steeds worden geattesteerd door de dienstdoende architect.

  • Uiteraard wordt er ook verkocht aan een vooraf vastgestelde en onveranderlijke totaalprijs.

  • De oplevering zal gebeuren in 2 fasen: een voorlopige en een definitieve, waartussen een minimale periode van 1 jaar ligt.

  • Strenge aansprakelijkheidsregels zijn van toepassing betreffende verborgen gebreken, alsook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware gebreken.

U kan dus zorgeloos investeren in uw toekomst.

bottom of page